ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ


​Λογιστικές, Φορολογικές, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Εργατικά, Ασφαλιστικά, Μισθοδοσίες, από το λογιστικό γραφείο Αϊδίνης Βασίλειος στο Ν. Ηράκλειο

Λογιστικές Υπηρεσίες


Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με απλογραφικά ή με διπλογραφικά βιβλία (Β' και Γ' κατηγορίας), συμφώνα με Ε.Λ.Π., μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας (καταχώριση - αρχειοθέτηση παραστατικών, σύνταξη και αποστολή δηλώσεων ΦΠΑ, εισοδήματος κ.ά., αποτελέσματα κερδών-ζημιών).
Οργάνωση λογιστηρίου, επίβλεψη λειτουργίας λογιστηρίου, οργάνωση και εποπτεία λογιστικών συστημάτων - εσωτερικού ελέγχου - αποθηκών - κοστολογήσεων κ.τ.λ.
Ενάρξεις εταιρειών, διακοπές - λύσεις εταιρειών, μεταβολές εταιρειών.
Σύνταξη ισολογισμών (σε ελληνικά και αγγλικά) και δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ, για όλες τις νομικές μορφές εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΙΚΕ κ.ά.).
Εβδομαδιαία προσωπική επαφή με τα στελέχη της Επιχείρησής μας

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Φορολογική υποστήριξη Εταιρειών και Φυσικών προσώπων.
 • Οι Συνεργάτες μας, κατόπιν  ραντεβού, συζητούν τα φορολογικά ζητήματα που ανακύπτουν και σας παρέχουν λύσεις.
 • Φορολογικός Σχεδιασμός προσαρμοσμένος, αποκλειστικά, στην επιχείρησή σας.
 • Έλεγχοι (τακτικοί ή προσωρινοί ή προληπτικοί) για την ορθή εφαρμογή των φορολογικών νόμων.
 • Γνωματεύσεις για φορολογικά θέματα.
 • Συστάσεις - μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών.
 • Προσφυγές - Εκκαθαρίσεις εταιρειών.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Φοροτεχνικές και Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Χρηματοοικονομικές αναφορές κατά περίπτωση.
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων προσωπικού.
 • ​Όλα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του πελάτη.
 • Προληπτικοί έλεγχοι και προϋπολογισμός μισθοδοσίας.

Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Μηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας από το γραφείο μας, με έκδοση μηνιαίας ΑΠΔ, υποβολή εντύπων σε σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 • Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμός αποδοχών / κρατήσεων κ.ά.

Διεκπεραιώσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και εκτελεί, μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της και των συμβούλων της, τις ακόλουθες εργασίες διεκπεραίωσης:
Διεκπεραιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποθέσεων.
Αντιμετώπιση διοικητικών προστίμων.

Εξωτερικές Εργασίες

Παραλαβή παραστατικών από το χώρο της επιχείρησης.
Πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών σε Τράπεζες.
Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών σε υποκαταστήματα ασφαλιστικών ταμείων.
Έκδοση Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Ρυθμίσεις οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφορία και λοιπές  δημόσιες υπηρεσίες.
Διεκπεραίωση θεμάτων στο ΓΕΜΗ, σε επιμελητήρια, Νομαρχίες (υποβολή εντύπων, υποστήριξη σε ελέγχους).

Άλλες Υπηρεσίες

 • Συνεργασία με Ορκωτούς Λογιστές (Σ.Ο.Λ.) και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου.
  Ασφάλειες (Γενικές, Αυτοκινήτων, Ζωής κ.ά.), μέσω δικτύου συνεργατών.
  Νομική υποστήριξη, μέσω δικτύου συνεργατών.
 • Συνταξιοδοτήσεις και καταμετρήσεις ενσήμων, μέσω δικτύου συνεργατών.
  Τεχνική υποστήριξη Η/Υ και συστημάτων, μέσω δικτύου συνεργατών.