ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το λογιστικό μας γραφείο Αϊδίνης Βασίλειος & ΣΙΑ Ο.Ε., στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, που διατηρεί ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται. Επιθυμία μας είναι να σας γνωρίζουμε έναν – έναν προσωπικά, για να μπορούμε να σας εξυπηρετούμε εξειδικευμένα και στοχευμένα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Έχοντας τη φιλοσοφία ότι η ορθή συνεργασία μεταξύ του γραφείου μας και της επιχείρησής σας σημαίνει, πάνω απ’ όλα, εμπιστοσύνη, εχεμύθεια και σωστή οργάνωση, εστιάζουμε στον ανθρώπινο παράγοντα και στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά, με ανάπτυξη αποδοτικών διεργασιών σε όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε.

Στόχοι μας είναι:

Η παροχή των πλέον κατάλληλων φοροτεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην ορθή φορολόγηση της επιχείρησής σας, καθώς και η παροχή λογιστικών λύσεων μηχανοργάνωσης και πληροφόρησης on-time, ακριβώς τη στιγμή που τις χρειάζεστε, προσαρμοσμένες αποκλειστικά για όφελός σας.

Η στρατηγική μας είναι προσανατολισμένη στην πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με βασικό μέλημά μας να είμαστε ενημερωμένοι, εγκαίρως, για την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να καλύπτουμε όλο το φάσμα της φοροτεχνικής πολιτικής της επιχείρησής σας. Αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα όλους τους πελάτες μας, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και εχεμύθεια, αρχές που αποτελούν τη βάση της κάθε συνεργασίας μας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε πρόβλημά σας, δίνοντας πάντα την καλύτερη δυνατή λύση. Αφιερώνουμε όλους τους πόρους της εταιρείας μας, απασχολώντας έμπειρο προσωπικό, για την παροχή του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η οργάνωση του γραφείου μας στηρίζεται στην πιο σύγχρονη υποδομή, που περιλαμβάνει δίκτυο υπολογιστών με σύγχρονο λογισμικό και προγράμματα μηχανογράφησης που καλύπτουν Λογιστικές, Φοροτεχνικές και Μισθοδοτικές ανάγκες. Έτσι, η επιχείρησή σας απολαμβάνει έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση, για τις υποχρεώσεις της.