Λογιστικές Υπηρεσίες
Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με απλογραφικά ή με διπλογραφικά βιβλία

Φορολογικές Υπηρεσίες
Φορολογική υποστήριξη Εταιρειών
και Φυσικών προσώπων

Εργατικά - Υπηρεσίες ΜισθοδοσίαςΜηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας από το γραφείο μας

Διεκπεραιώσεις
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και εκτελεί, μέσω του εξειδικευμένου
προσωπικού της

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΪΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Λογιστικές Φοροτεχνικές Συμβουλευτικές υπηρεσίες​

​Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του λογιστικού μας γραφείου, Αϊδίνης Βασίλειος & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στο Ν. Ηράκλειο Αττικής.

​Το γραφείο μας στελεχώνεται από πτυχιούχους οικονομολόγους - πιστοποιημένους λογιστές Α’ τάξης και έχει στο δυναμικό του έμπειρους συμβούλους, με πολυετή πείρα. Παρέχει, με ιδιαίτερη επιτυχία, υπηρεσίες σε θέματα Λογιστικά - Φοροτεχνικά - Εργατικά, αλλά και Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Οργάνωσης και Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες. ​Το λογιστικό γραφείο Αϊδίνης Βασίλειος, με έδρα το Ν. Ηράκλειο, απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις -ελληνικές και ξένες- στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και των προαστίων της. Σκοπός μας, η προσφορά υψηλής στάθμης λογιστικών, οργανωτικών και φορολογικών υπηρεσιών. Με το έμπειρο προσωπικό μας, το ευρύ δίκτυο συνεργατών μας, αλλά και την τεχνολογική μας οργάνωση, έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, όπως οι παρακάτω:

 • Τήρηση Λογιστικών βιβλίων Απλογραφικών και Διπλογραφικών, όλων των ειδών των επιχειρήσεων.
 • Τήρηση Λογιστικών βιβλίων Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E. & Α.Ε.
 • Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις / Συγχωνεύσεις Εταιρειών – Επιχειρήσεων.
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών, με καθημερινή υποστήριξη των πελατών μας.
 • Διεκπεραιώσεις υποθέσεων ελέγχων φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων (παραστάσεις σε ελέγχους ΣΔΟΕ, ΠΕΚ, ΙΚΑ κ.τ.λ.).
 • Ανάληψη κάθε είδους εξωτερικών εργασιών σε ΕΦΟΡΙΑ - ΙΚΑ – ΟΑΕΔ - ΣΕΠΕ – ΟΑΕΕ κ.α. (θεώρηση Βιβλίων και στοιχείων, πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, έκδοση φορολογικών - ασφαλιστικών ενημεροτήτων, ρυθμίσεις χρεών κ.τ.λ.).
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών , όσο για εσωτερική χρήση, όσο και για εξωτερική χρήση, (τράπεζες, ελεγκτές, Δ.Ο.Υ, τρίτους).
 • Έλεγχος και Τήρηση μισθοδοσίας, συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Παρακολούθηση και προγραμματισμός όλων των φορολογικών υποχρεώσεων, έγκαιρα και με υπευθυνότητα, με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Παρακολούθηση κερδοφορίας επιχείρησης (Reports), με προϋπολογισμό φόρων ανά τρίμηνο.
 • Αντιμετώπιση και διενέργεια ελέγχων

 1. Προσφυγές - Διασπάσεις - Αποσχίσεις – Εκκαθαρίσεις.
 2. Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησής σας.
 3. Αξιολόγηση Λειτουργικής Οργάνωσης Λογιστηρίου.
 4. Έκτακτος Οικονομικός Έλεγχος.
 5. Οργάνωση Διαδικασίας Προϋπολογισμού.

Με την πολυετή μας προσφορά στο χώρο, στο λογιστικό γραφείο Αϊδίνης Βασίλειος, έχουμε αποδείξει, επιτυχώς, ότι είμαστε σε θέση να αναλάβουμε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων (εμπορικές, βιοτεχνικές - βιομηχανικές, τεχνικές, ναυτιλιακές, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κ.ά.), ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και της νομικής μορφής τους.